Category Archives: teg

Lottóstencil

Általános

Vizuális környezetszennyezés vagy jelképes területfoglalás, esetleg vicces üzenet, mely bearanyozza a napunkat. Valahol Budapesten már megszülettek a nyertes lottószámok.

LOTTÓ! MDRK,
valamint két tegelő hülyegyerek,
ESK és EWA
Reklámok

Az Újpest Torna Klub falfirkák, huligán bandák

Általános

Van, aki a narancsot és van, aki a pirosat komálja. Színfetisizmus, vannak a lilák: akik a lila színért élnek-halnak, de legalábbis beverik azt orrod, ha nem tartozol a csapathoz. Sajátos csoportöntudattal rendelkező néprajzi egység, fingarikum (copyright: drFlash).

Magányos egy senki vagy? Jer focihuligánnak, you will never walk alone. Bandázás, tesztoszteron, csordaszellem, infantilizmus, rosszalkodás, látens homoszeksz. Szar foci, de jó hangulatú törzsi csetepaték.

egy kis házifoci, lila alcsoportok:
A csoport: MCMXCII ultras, UTE-Bonca, Lila Haramiák, Savanyúsok
B csoport: Megyer, AlcoHOOLics-B terasz, Árpád Népe, Brigád Felvidék
C csoport: Lila Fórum, Trógerek, Patrióták, Jagermaister Óbuda
D csoport: Korps 96, Fidelity, Viola Luppi, Legia Warsawa
E csoport: ILH, Fehér Front, Viola Kaos, Ultra Viola Bulldogs
F csoport: Solo ultras, Angol Brigád, Melanz group, Panthers

Az következőkben felhasznált épületes szövegrészleteket Nagy-Csere Árontól loptam, a betekinto.hu oldalról.

Bulldogs, UVB ’92 Viola Kids
nagyobb méret
korrupt MLSZ: helyi tényfeltárás, cenzúrázva, cenzúra kijátszva

“Az állambiztonság által termelt szövegekben felbukkanó „huligán osztályhelyzet” és „huligán származás” fogalmakról egészen addig nem tudtam egy hihető történetet elbeszélni, amíg meg nem hallgattam Temesi elvtárs 1958 márciusában tartott előadásának hangfelvételét.”

Az ellenségkonstrukció nem párbeszéd, hanem kinyilatkoztatás, amelyben az ellenségről, nem pedig vele beszélnek. Fokozottan érvényes ez a hatalmi pozícióból történő ellenségkonstrukciókra: „A politikai ellenség feltételezett létezése soha sem egyenrangú személyek közötti dialógus formájában születik meg és marad fenn, hanem cáfolhatatlan igazságként egy kinyilatkoztató beszédben.” Az 1957. decemberi tájékoztató szövegével ellentétben Temesi elvtárs nem marad adós a huligán kategória kinyilatkoztatásszerű definíciójával: „A huligán elemek elég népes táborához tartozik minden olyan, egyébként dolgozó osztályhelyzetű személy, korra és nemre való tekintet nélkül, aki nem él becsületes munkáséletet.” A „népes huligán tábor” tagjainak eszerint tehát egyszerre két osztályhelyzetük is van. Ugyan a huligánok a termelő eszközökhöz való viszonyuk alapján dolgozónak minősülnek, következésképpen a politikai közösség teljes jogú tagjainak kellene lenniük, de mégsem lehetnek azok.34 Temesi elvtárs még tovább fokozza a hallgatóság zavarát:

„Rengeteg adat és tény kell hozzá, hogy az ember valakire azt mondhassa, hogy ez huligán. Ide tartoznak persze a prostituáltak, és ugye a női nemnél ez a kategória.” Temesi elvtárs tehát a huligánok női megfelelőinek tartja a prostituáltakat. Ez ellentmond a néhány sorral feljebb olvasható definíciójának, miszerint „nemre való tekintet nélkül” minősül valaki huligánnak. Temesi elvtárs konzervatív világképét mutatja: el sem tudja képzelni, hogy férfiak is lehetnek prostituáltak. Szerinte huligán az, aki „nem hajlandó dolgozni”, aki „állandóan változtatja a munkahelyét”, aki „fegyelmezetlenül dolgozik”, akinek „magánélete erkölcstelen”, aki „illegális fizetésből él”, végül az, aki „nem alapít rendes, becsületes munkáscsaládot”.

Tehát ide sorolhatók az egyedülállók, a fegyelmezetlenül és a feketén dolgozók, azok, akik nem öregszenek meg ugyanabban az egy gyárban, a munkanélküliek, s végül azok is, akinek a magánélete nem áll összhangban az elképzelt normákkal. Érdemes megfigyelni, hogy a „szocialista erkölcs” képviseletében mennyire konzervatív, szinte „nyárspolgári” életformát és családmodellt tekint követendőnek az előadó. (betekintő.hu)

gyűlölünk MLSZ
Az ősellenség: “fradista cigányok”

Még el sem kezdődött az Újpest– FTC labdarúgó-rangadó, egy szurkolót már kórházba szállítottak. Az NB I ősi riválisainak találkozója előtt a zöld-fehér szimpatizánsok – legalább kétezer fanatikus – külön metróval érkeztek az Újpest Városkapu megállóhoz, ahol több tucat rendőr várta őket. A rendőrség nagy erőkkel készült a derbire, a Váci út és a Megyeri úti stadion között még a környező utcákat is lezárták, hogy biztonsággal szétválasszák a két szurkolótábort. Arra azonban nem voltak felkészülve, hogy néhány Fradi-drukker vonattal érkezik Újpestre. A vasúti megállónál össze is csaptak a zöldek a lilákkal. Egy 17 éves újpest szurkolót késsel megszúrták, a mentők az Árpád úti kórházba szállították. (blikk)

elszálltak
mindenhol buzi zsaru

Temesi elvtárs a Párt útmutatásának szellemében végezetül felhívja a figyelmet arra, hogy „kisebb jelentőségű bűncselekmények” esetén elég „nevelő jellegű intézkedéseket” hozni, mert a „dolgozó osztályhelyzetű” fiatal huligánok még nevelhetőek (nem úgy az „osztályidegen huligánok”, akiket – korábbi definíciójának ellentmondva – szintén megemlít): „A Szovjetunióban például az elmúlt években az ilyen huligánokat összeszedték, s bezárták javító-nevelő táborokba. Egy kicsit erősebb eszközökkel, mint a Makarenko-módszer nevelik őket… Lehetséges, hogy a mi országunkban is lesznek hasonló jellegű intézkedések.” (betekinto.hu)

Gyurcsány, te patkány!
ez a kicsinyke közös halmaz

De vajon kit kell huligánnak tekinteni Szücs szerint? Értelmezésében „huligánnak minősülnek azok az elvtelen és gátlástalan elemek, akik köztörvényes bűncselekmények sorozatos elkövetésével kifejezésre juttatják szembenállásukat a szocialista erkölcsi normákkal, az együttélés szabályaival és a törvényekkel, tehát »huligán életmódot« folytatnak. A »huligán életmód« nagyfokú brutalitást, gátlástalanságot, erőszakosságot, erkölcstelenséget, önkiélés utáni vágyat, illetve a társadalom más tagjainak semmibevevését, megvetését kifejező életmódot jelent. A huligánság tehát nem egy cselekmény, hanem egy – a társadalomra káros  – életmód.” Szücs tehát – társadalomtudományos érzékenységről tanúságot téve – nem csupán osztályhelyzetként, hanem életmódként is beszél a „huligánságról”. Emellett differenciálja a huligán fogalmát, megkülönbözteti egymástól az „egyszerű huligánt” a „garázda huligántól”, sőt a „garázda huligánok” általa konstruált két fő csoportja közé is határvonalat húz: „A garázda huligánok két rétegével szükséges a legkörültekintőbben foglalkozni. Az egyik ilyen réteg a fiatalság, amely a garázda huligánok között a legnagyobb számot teszi ki. A másik az alvilág, amelynek egy része a garázda huligánok legveszélyesebb
rétegét képezi. […] e két kategória volt az, amely – bár elvtelenül, a kaland és a brutális önkiélési vágytól hajtva – elsőként csatlakozott a restaurációs erőkhöz, az ellenforradalomhoz…” Itt tehát az a narratíva jelenik meg, amelyben az ötvenhatos fegyveres felkelők elsősorban bűnözőkként szerepelnek. Mivel pedig a megtorlás számarányánál jóval nagyobb mértékben sújtotta a fiatalkorúakat, Szűcs őket is kénytelen „ellenforradalmárokként” megjeleníteni. Horváth Sándor szerint az 1956-tal kapcsolatban elítélt fiatalkorúak magas arányszáma miatt vált a hatvanas évek központi problémájává az „ifjúság nevelésének kérdése”. (betekintő.hu)

forradalmi matek: 101% Anti FTC, Fidelity, MELANZ group

Panthers, csoportöntudat. Tán Fekete Párducok.
Összetartozunk.

Az ellenségnek természetesen nem elég pusztán nevet adni, jellegzetes arccal is el kell látni ahhoz, hogy mindenki számára könnyen azonosítható, felismerhető, és ami talán a legfontosabb, gyűlölhető legyen. De vajon milyen a huligán arca Szűcs szerint?

„Természetesen a közvélemény a huligánt elhanyagolt külsővel, brutális arccal képzeli el. Nem egy esetben rajzban, festményen és fényképen is így ábrázolják. A közvélemény ilyen elképzelése a huligánokról tette lehetővé, hogy a választékosan öltözködő, vagy a munkáskülsővel jelentkező bűnözők – huligánok – az ellenforradalmárok irányításával a hisztériáig tudták fokozni a tömegek hangulatát. Bár a ruházat sokat megmutat viselőjének jelleméből – különösen a mi viszonyaink között – de az arc és a testalkat nem sokat jelent ezen a téren. Az elhanyagolt ruházat és az alkoholtól brutálissá vált arc az alkoholistákra jellemző, de teljes bizonysággal így sem szolgálhat az egyén huligán mivoltának megállapítására. Az esspressók és luxus szórakozóhelyek huligánjai választékosan öltöznek és külsejükben esetleg a kozmopolitizmus mutatkozik meg, azonban ez sem megbízható ismertető, mert sok ferde ízlésű ember és fiatal mutatkozik hasonló külsővel. Ezért kerülni kell a szubjektív megítélést, és az egyének huligán mivoltát magatartásuk alapján kell meghatároznunk.”

Szűcs elbeszélése alapján tehát a huligánt külseje alapján nem lehet felismerni, csak magatartása, tettei alapján, utólag lehet azonosítani. Azonban éppen arctalansága teszi őt igazán veszélyes ellenséggé, hiszen az azonosítás lehetőségének hiányában tetteinek megakadályozása is lehetetlen.

A huligánok „arctalanságát” hangsúlyozó ezen felfogás néhány év elteltével megváltozott, hiszen a hatvanas évektől kezdve az ifjúsági szubkultúrák huligánnak bélyegzett tagjait könnyedén azonosították külsejük alapján az arra hivatott fegyelmező szervek és a társadalom „jó érzésű” tagjai egyaránt. (betekintő.hu)

MCMXCII ULTRAS, rivalizáló alcsoportok
Node mi történt 1992-ben?

A lumpenproletariátus fogalmának definiálásához Szücs Karl Marxot hívja segítségül: „A lumpenproletariátus […] minden nagy városban az ipari proletariátustól pontosan megkülönböztetendő tömeget alkot, ebből a lumpenproletariátusból kerülnek ki a társadalom hulladékaiból élő tolvajok és gonosztevők legkülönfélébb fajtái, foglalkozás nélküli emberek, csavargók, otthon és elv nélküli emberek, akik között vannak különbségek a nemzetük műveltségi foka szerint, de naplopó jellemüket sohasem tagadhatják meg.” Szücs érvelésében és magyarázatában – akárcsak Temesi elvtárs „házigazdájáéban” – tehát szintén feltűnik a lumpenproletár és az öntudatos munkás aszimmetrikus fogalompárja. Koselleck szerint a fogalompárok történelmileg átültethetőek, mivel „az ellenfogalmak struktúrája nem egyedül a fogalompárokat alkotó szavaktól függ. E szavak kicserélhetők, miközben az aszimmetrikus érvelési struktúra változatlan.” A német gondolkodó úgy látja, hogy „nem maga a nyelv hozza tehát létre az ellenségeskedést: ez már a nyelv politikai instrumentalizálódása; azaz vannak szemantikai oppozíciós struktúrák, amelyek minden nyelvben előfordulnak, és amelyek aztán előhívják a mindenkori ellenségfogalmat.” Így léphet szinte észrevétlenül a lumpenproletár helyébe a huligán elnevezés, s válhat ezáltal az öntudatos munkás hatékony ellenfogalmává. (kitekintő.hu)

“Lazio Fan Rest is Peace”
fraternizálás, testvércsapat
no és a jó öreg A.C.A.B.
(ALL Cops Are Bastard)

kapcsolódó posztunk: Giustizia per Gabriele Sandri

A huligán elnevezés az újdonság, a felfedezés erejével (amint arra már utaltam, a felfedezés újdonságának hangsúlyozása fontos eleme az ellenségkonstrukcióknak) is hathatott a szót addig nem, vagy „másképp ismerő” közvéleményre. A huligán megteremtett, ördögi alakja „veszélyt jelentett” a fennálló, az egyetlen helyes út végtermékeként ábrázolt szocialista társadalmi rendre. Ez alapján a huligán erőszakos alakjának megalkotása morális pánikként is felfogható. 1958-tól kezdve a fentről indított morális pánikok legfontosabb, katalizátor szerepet játszó csatornájában, az esetünkben szoros pártirányítás alatt álló tömegmédiában is gyakorivá vált a fogalom használata.

A huligán kategória összeolvasztása a korábban a fiatalokra alkalmazott fogalmakkal (jampec/jampi, vagány) egyúttal kiváló muníciót biztosított a fiatalok hatvanas évekbeli fegyelmezéséhez is: „A magyar huligánok jellemrajza 1959–1960-ra készen állt. A fiatalokról kialakult rendészeti diskurzusban az 1956-os erőszakos bűntettek örököseinek számítottak.” De ez már egy másik történet. (betekintő.hu, Nagy-Csere Áron)

Ultras “92

A hooliganism kifejezést írásban egy 1898-as londoni rendőrségi jelentés említi először, ebben a szövegben az utcai bandák erőszakos viselkedésének leírására szolgál. A szó etimológiája a nyelvészek körében nem tisztázott, bár ír eredetében szinte mindannyian megegyeznek. Oroszországban a 20. század elején (elsősorban az 1905-ös tömegmegmozdulások erőszakos cselekedeteit tárgyaló szövegekben, másodsorban a fiatalkori erőszakról beszámoló szentpétervári bulvársajtóban) terjedt el az angolból átvett huliganizmus (хулиганство) kifejezés, amely később a Szovjetunió büntetőtörvénykönyvébe is önálló büntetőjogi tényállásként került be. A szovjet Btk. szerint „a huligánság garázda és egyúttal a társadalom nyilvánvaló semmibevevésére utaló cselekmények elkövetéséből áll.” A törvény széles körben határozta meg a
huliganizmusnak minősülő cselekedeteket, ide tartozott többek között a csavargás és az illetlen nyelvhasználat is, amit ezáltal a bolsevik állam nemcsak megbélyegzett, de kriminalizált is.

Magyarországon Révai nagy lexikona említi először írásban a huligán szót, amelyet „a brutalitás és elvetemedettség kifejezésére használnak.” Az 1970-es TESz szerint 1919-ből ismeretesek a kifejezés következő jelentései: „köpönyegforgató, a szocializmus eszméit eláruló ember”; „sztrájktörő”; „ellenforradalmár, bandita”. Kelet-Európában az orosz nyelv közvetítésével és hatására terjedt el a kifejezés, de a magyar változat esetében elképzelhető a jiddis χuligān – jelentése: semmiházi – szó átvétele is.A fentebb már hivatkozott 1958-as állambiztonsági tanulmány szerzője szerint „alapjában azonban minden nyelvben egyet jelent; a társadalom együttélési szabályainak megszegőjét.” 1919-et követően csak 1956 után terjedt el széles körben a huligán köznév a hivatalos magyar nyelvhasználatban, addig a sajtóban, valamint elenyésző számban irodalmi alkotásokban bukkant fel. (betekinto.hu)

UVB
ultralilák

Minden szociálpszichológiai munka közhelyként kezeli, hogy a csoporthoz való tartozás – legyen az a csoport egyházi közösség, bobcsapat vagy éppen szabadkőműves páholy – alapeleme a közös és kizárólagos tudás, aminek birtoklása megkülönböztet minket másoktól. Ez a tudás persze nem csak racionális ismeret lehet (a szabadkőműveseknél mondjuk pont az), hanem transzendens élmény (a katolikusoknál mondjuk a megváltás-megváltottság élménye), az összeszokott mozdulatok közös végzésének ereje (például egy szinkronúszó-csapatnál), a közösen bírt nyelv, hagyományok és kultúra (természetesen a nemzetről van szó), a felváltva rágott nagy szent gitt és hasonlók. E tudáshoz még két dolog kapcsolódik szorosan: a szertartás, amely során az eljövendő csoporttag bebizonyítja, hogy méltó a csoporttagságra (azaz rendelkezik e tudással vagy legalábbis e tudáshoz való joggal), illetve a tudással járó felelősség – azaz az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelességek rendszere. Ilyen jog például a többiekkel való egyenrangú és beavatott együttlét, ami önmagában is óriási örömet okoz, illetve ilyen kötelesség például a tudás felelősségteljes megőrzése és az annak megfelelő cselekvés. (Homelette: Apák páholya, http://hommelette.blogspot.com/)

Témás poszt a múltból: mikor a magyar huligánok egymás nyakába borultak a Szlovák Nagykövetség előtt (videóval). Machete don’t text.

Végül egy kis Football Factory a focimentes, öncélú balhéról. Ütős zene, kemény hererúgás.

Amikor a Chelsea szurkolók megtámadják a Tottenham szurkolóinak törzskocsmáját.

You’re fuckin’ animals!
You give this fuckin’ country
a bad fuckin’ name!
You ain’t no football supporters!
You’re fuckin’ muggy little cunts!

Íme az MLSZ-tervek a huliganizmus ellen

Meg kell szüntetni a szurkolók anonimitását, a rendőrségnek pedig nagyobb szerepet kell adni a kiemelt kockázatú hazai labdarúgó-mérkőzések biztosításában.

Samu István, az MLSZ biztonsági bizottságának elnöke a Magyar Televízió reggeli műsorában azt mondta: a bizottság keddi ülésén áttekintették a magyar pályákon kialakult helyzetet és meghatározták, melyek a futballhuliganizmus általános felszámolásához szükséges lépések.

“A szurkolók anonimitásának megszüntetésére kell helyezni a hangsúlyt, vagyis be kell vezetni a névre szóló jegyvásárlást és ellenőrizni is kell tudni, hogy azokkal valóban a jogosult személyek lépnek-e be a stadionokba” – mondta.
Samu István szerint ezenkívül működőképes kamerás ellenőrző rendszerekre van szükség a pályákon, amelyekkel felismerhetők a szurkolók. Ezeket karban kell tartani és szinkronba kell hozni a rendőrségi megfigyelő rendszerekkel, mert a rendbontókat csak így lehet kiszűrni.
Ez elsősorban nem pénzkérdés, a klubok szerződhetnek ezekre a feladatokra a rendőrséggel, így nem kell milliárdos beruházásokba kezdeniük. “Vannak érvényes jogszabályok a futballhuliganizmus ellen, csak ezeknek érvényt kell szerezni” – summázta a bizottság vezetője.
Borbély Zoltán elnökségi tag – a Legfőbb Ügyészség szóvivője – szintén úgy látja, hogy a rendőrségnek valamilyen formában szerepet kell adni a kiemelt kockázatú hazai labdarúgó-mérkőzések biztosításában.
“Egyrészt mert tavaly nyár óta az intézkedő rendőrnek és az őt támogató személynek a jelenleg érvényben lévő törvény nagyobb védelmet biztosít, mint korábban. Most már a hivatalos személy ellen erőszakkal fellépőket kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. Másfelől a rendőrség jobban ki tudja szűrni, hogy illetéktelen személyek kerüljenek a soraiba, mint a biztonsági szolgálatok” – mondta az egykori televíziós sportriporter.
Ha a csapatok jobb teljesítménnyel szórakoztatják a közönséget, a szurkolók inkább a játékra figyelnek, és egyenes arányban csökken a balhék száma a stadionokban. Példaként a magyar válogatott és a Debrecen itthoni nemzetközi mérkőzéseit említette meg.
Borbély Zoltán azt is elmondta: nem kívánja bírálni a büntetéskiszabási gyakorlatot, de szerinte a rendbontók esetében a rövidebb – maximum hat hónapos -, ám letöltendő börtönbüntetésnek nagyobb visszatartó ereje lenne, mint a több évre szóló, ám felfüggesztett szabadságvesztésnek.
“Ugyanakkor a futballhuligánoknál is lehetőség van a bíróság elé állításra, vagyis a gyorsított eljárásra” – hangsúlyozta az MLSZ elnökségi tagja.
A szombati UTE-FTC rangadó második félideje a szurkolók miatt csak késve kezdődhetett meg, később a játékvezetőnek meg is kellett szakítania a játékot, mert a vendégdrukkerek beszakították a menekülőkaput, és megkíséreltek a pályára behatolni. A rendőrség 14 embert állított elő, egy drukkert életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. (hír24)

Bomba a háztetőn: GEP, KAMI, ESK és a többi nyomi

Általános

Ha kicsi a faszod, használd helyette a segged szexre, esetleg rondítsd tele a várost tegeddel. Minifasz GEP buzulás helyett a városrondítást választotta nyomorúságának közhírré tételére, oszt magas háztetőkön való életveszélyes produkcióival bosszantja jámbor lelkem. Inkább szopnál faszt, nyomika. Esetleg egy lingam masszázs Gergényi elvtárstól?

Keleti pu, Baross tér 22-21, Budapest
ESK + GEP 09
Keleti pu, Baross tér 22-21, Budapest
Kami
Keleti pu, Baross tér 22-21, Budapest
ESK + GEP 2009 + KAMI
GEP a Ceglédi úton, az Ecseri metrómegálló mellett
A versenytárs fartúró, Mókus jól belerondított a bombájába a tegével

GEP  + Kami a Boráros téren

Jelentés a rotterdami falfirkász scénáról

Általános

Falfirka, tegelés, bombázás, graffiti, street-art ügyében hallgattassék meg a másik fél is, oszt blogunk egészen Hollandiáig hallgatózott, a 4 gigapixeles témába vágó óriáskép a Nagyvásártelep firkáiról jó belépő ebbe a társaságba.

Következzék egy régi holland versenyző, SHER aka SHEROCKONE
. A feltett kérdésekre végül egy összefoglaló, önéletrajzszerű cikkel jelentkezett, sajátos angolsággal, saját alkotásaival. Köszönjük.

Csapatszellem, bandázás, tartozni valahová. Oh, azok a régi szép idők, mikor a hollandi lakosság értetlenkedve, de alapvetően passzívan nézegette az utcán fényes nappal tegelőket. Régi legendák, új generációk. Tegelők vs. street art, megannyi konfliktus, harc az élet értelme. Manapság falfirka-ellenes a közhangulat a mégoly toleráns Hollandiában is, fiatalok és öregek együtt takarítják el a tegelők nyomait, de a falfirkálást a rengeteg kamera is nehézzé teszi. Maradtak a hivatalosan kijelölt külvárosi helyszínek az önkifejezésre, meg a vasúti kocsik. Itt viszont egymással is meg kellett küzdeniük a bandáknak, kevés a szabad felület és sok a falfirkász. Néhány hónapja a kemény hatósági fellépés miatt a vonatok dekorálása is majdnem lehetetlenné vált, a rendőrség beépített embereket is alkalmaz, akik gyakran igen tehetségesek és megtévesztően szépeket fújnak fel 🙂 Keménnyé vált a világ a falfirkászok számára Hollandiában.
In 1983 growing up in Rotterdam – Netherlands, I was influenced by the HipHop movement and my friends and me started out trying all the aspects: the beatboxing, rapping, electric boogie, dj’ing. I wasn’t good in breakdancing so I didn’t even continued/tried it.


In late summer, I think, of 1985 the BBC-television were broadcasting StyleWars, I’ve missed it. My friends we’re talking about this and soon we were looking for ‘graf’ examples on the American hiphop lp’s as well on the English, this went on till 1987 I think. It was till September (I think) that year, the dutch television was also showing StyleWars. And as soon the books WildStyle and SprayCan art came out, I’ve had enough samples to copy or get influenced by the many styles. I was trying all the styles, just to get good at it and to really understand how to connect the different kind of letters, mixed with arrows or strange connections. I always loved to draw and I’ve found my passion in graffiti and today try to make a living with it, doing wallpaintings, graffitiworkshops or whatever pays my way of living.

There was a new generation called graffiti writers in Rotterdam and soon the walls and trams, subways were bombed. In those times you could easily write your name at daytime ‘cause people did not understand what it was.

In Amsterdam was the USA, United Street Artist, Hollands most famous crew who also had a connection with Crime Time Kings from Paris, inspired us all with their styles and infamous stories going through Holland. Those days there was spread out, allover, a whole bunch of copies of blackbooks with graffiti drawings. It was a must to collect these. I loved the sketches of Aliens, Shoe, Cat22, Delta and Angel of the USA! In Den Haag (the’Hague) was a crew The Split Force, still exist, who also did a lot of pieces and they ruled in their city, with their great styles in combination with great colorful fill-ins, I was really inspired by Sense, Neal, Fresh, Jim.In Rotterdam their were a lot of crews and I looked up to writers like, Eras, Alien2000, Mike, Save, Sydow, Time, Jean, Sine, Sism. I guess a lot more but these were the boys who really understanded the styles the best and also did great pieces at that time, that was in between 1985 till 1987


From 1988 till 1993, I think, we got a big hall of fame in a place called Coolhaven. And it was for the first time writers from all over Holland, who came to Rotterdam to do their pieces over here. I believe Eras was connecting a whole lot of writers from Holland and as soon this happened, everybody went back to the drawing to get better and there was a whole lot of styles to see. Also there was a boost of illegal pieces al around the city and for the first time you could see pieces on trains or subways. One guy, Ces53, also still in the game, was really driven to do a lot of graffiti on trains and was starting to become an early legend also because of the unusual things he did, like the pieces on a boat or plane or whatever. He also was the first guy to go for vacations in Germany to do a lot of top to bottoms and great colorful pieces on trains which we only saw in the hall of fames.


A short time after this, a lot of writers quitted and in Holland their was only the hardcore who continued the game and they did al lot great things on the trains and subways or walls. For Rotterdam, a crew called the DRS, was the hardcore underground, so I believe. They did a whole bunch of trains, subs, trams, walls and all the crewmembers were practicing all the aspects of hiphop, this wasn’t seen for many years. Nowadays they are Rotterdam oldest, still existing graffiti crew.From the late nineties till now their a lot of things to say and a lot of crews to mention but only to name the crews who are important for Rotterdam and active these days: ESC, AK, LOSERS, DRS, CFH,TUS, BDH, GTA.The meaning of graffiti is writing/bombing your name in tags, throwups, pieces on walls, in hall/walls of fames, trains trams subways or whatever the surfaces is, just to get up! Nowadays there is a lot of new subcultures which found its origin from graffiti called street art thingies… this is a new scene but for me, great to see but difficult to get a good opinion out of it, I believe we still have to wait another maybe 10 years to see how it’s developed and to look back on it. My opinion, for now, it has opened new ways for the mainstream and many people sees it as an commercial way of doing art-forms or created as an acceptable ‘graffiti’ expression. Why not, I like to experience too. Lastplak is a collaboration of graffitiwriters & paintartists who’re doing a lot of stuff all over here. 


On the streets there are a lot of surfaces which are painted by several kind of artist, young and old; just to keep it clean of writing/bombing. Because of Rotterdam artschools or whatever what kind of school, kids from allover Holland came here to study and they’ve also made a change in the scene. As a small city, almost everybody knows each other or are connected one way or another, so these paintings are respected and it seems to work to keep the city clean. Nowadays camera’s and anti-graffiti campaigns , extra police forces or the private surveillances or anti-graf-stickers are ‘everywhere’ to be found which made Rotterdam a cleaner place or difficult to paint


For the writers the city has build some small walls to paint (far from the innercity) and so now and then their comes up a new squatted place or trashed hood where is space for painting, but it never last long. Rotterdam has one trainyard and many trains were sprayed here, as difficult as it was. Not only from the cleaners but also the many writers who wanted to paint on these. There is not space for many writers and the guys most of the times waits for the spraying crew is done for they can enter or just simply go home and try another time. Since a few months the CentralStation have new teams, undercovers dudes in or round the yard, walking, spying from cars, making pictures and even makes well putted set-ups, placed cameras on the important spots, so nobodies likes to even try anymore. But then, sometimes somebody gets very lucky!

My first crew was with my ol’ mates KAS3, JOY (LATE), EASA, CAPO, SAIN, SCREW, JOY, SEASE and my name was SHER, U.S.S.R. UNITED STREET STARS ROTTERDAM. In ’86 we went on with VS vandalism stars and to name all the crews I’ve been in as history or till now:


CC, TCD, 2WG, KCO, CTRL, THUM, BADBOYZ, 12MONKEYS, DRS, KS, OM.


In the year 1999 I’ve changed my name, a lot of people didn’t knew my real name and all called me Sher, this was not a good thing anymore for doing this game and I loved the idea to get a new name, new letters a new experience! Also I discovered a lot of writers all over the world with the same name and for me, it was just not the same exciting feeling anymore to have a name I shared with more then 10 other writers, I say this with all my respects to them, cause I like to see the stuff they’ve done, make  & do! I really enjoy the life we live and graffiti is a great part of it! 


For the last 25 years, I’ve tried a lot of styles and still love to continue. Most of my works were made in Rotterdam and now I like to see more and do more around the world. It’s like a big museum out there and looking on all the graffiti sides on internet is not fulfilling anymore, I have to see more and expand my ways with my crewmates. Maybe to see you and you and you and you! ROCK ON DUDES!!

MEANR – 1 MISSION – shout out 2 ma crewmates: ATLAS1 & HORN – ROTTERDAM, NETHERLANDS


sherockone honlapja

4 gigapixeles óriásgraffiti a Nagyvásártelepen

Általános

4 gp, falfirka, graffiti, nagybani piac, Nagyvásártelep, street-art, teg, tegelés, óriáskép, giant panorama, biggest graffiti photo
Nemes street-artosok és pöcsfejű falfirkász nyomikák. Nem 70 gigapixel, de a legnagyobb közösségi alkotás a néhai Nagyvásártelep épületében. 99 százaléknyi tehetségtelen falfirkász vandálra jut 1 százaléknyi tehetséges, ez a csarnok dekorációját tekintve egyértelmű. Nem kell lehangolódni, a galériákban is hasonló az arány. Az akarnokok is akarnak, de ezért nem lőhetjük le a nyomorultakat mi, zord ítészek.

A kép 4 gigapixeles, jó szórakozást mindenkinek, lehet nagyítgatni, böngészni. És köszönjétek meg a Mandiner csapatának, h elkészítette ezt az óriásképet (= digitális halhatatlanság).

CLICK HERE FOR BETTER PERFORMANCE.
embed in your blog.

Óriásplakát, tegelés: ugyanaz a szaros városrondítás

Általános

Betiltani az óriásplakátokat és a tegelő hülyegyerekeket. Legyenek csúnyák.

óriásplakátok, Budaörsi út, Ki az óriásplakátokkal MagyarországrólVárosszépítő plakátok és falfirkák. Elkövetők: Outdoor Media, BASE, GZ, Multireklám, ELEC, ESMA Spanyol-Magyar, GJUR, VHS, GLK, TWS, DBO, TsMANIA, CUC CREW, ERX, IRDE, DREG, PROF, KVÁCS, KISS, KIS, UGS, SERVR1, CMC, FIÓKA, RFS, CMEK, etc.
Helyszínek: Alkotás útja, Hegyalja út, Frangepán út (Angyalföld), Lehel út, Budaörsi út, Deák tér stb.
időpont: 2010 tél-tavasz
„Sokan kifogásolják, hogy egyre több a közterületi reklám. Reklamálnak a politikusok – megfeledkezve arról, hogy az önkormányzatnak ezek jelentős bevételt hoznak -, és hangot emelnek a városok képéért aggódók is” – mondja Hantosi Bálint, az Outdoor Media Audit Kft. (OM Audit) ügyvezető igazgatója, a Szonda Ipsos közterületi kutatásainak vezetője.
Hantosi Bálint megjegyezte: egyes vélemények szerint az illegális plakátok aránya a 30 százalékot is elérheti.

LMP, óriásplakát, vizuális környezetszennyezés

Médiacápák
Tavaly októberben az osztrák érdekeltségű Epamedia közterületi cég megvásárolta a Csányi Sándor OTP-vezérigazgató érdekkörébe tartozó, piacvezető Multireklámot. Csányi szűk, baráti körben többször is élete második legjobb üzletének nevezte a Multireklám eladását, vagyis a cég feltételezhetően magasan a piaci értéke felett talált gazdára. Ezzel még tovább koncentrálódott a köztéri reklámpiac, hiszen az Outdoort, az Akzent Mediát és a Magnum Megaboardot is tulajdonló cég 14 ezernél is több plakáthelyével a magyar piac valamivel több mint 50 százalékát uralja már.
A felvásárlás hírére a többi piaci szereplő is lépett: az Europlakat, az Euro AWK, a Pont Reklám, az ESMA-QIB, a Mahir City Poster és az Avenir november végén stratégiai szövetséget kötött. A piac több mint negyven százalékát uraló cégek akkor közleményükben jelezték, hogy nem tartják kizártnak, hogy a közeljövőben szorosabban is együttműködnek, és összehangolják például az áraikat.
A II. kerületi Versenyhivatali feljelentés esetében valószínűsíthető, hogy egy ilyen összeolvadás okafogyottá tenné a pert, habár lehet, hogy kartell üggyé nőné ki magát az ármegállapodás.

Budaörsi út, óriásplakátok, kifelé velük, Budapest, blog

A jövő elkezdődött…
„A jövőben a felületeknek interaktívvá, még figyelemfelkeltőbbé kell válniuk úgy, hogy közben a média eredeti értékei (legalacsonyabb elutasítás, ár/érték arány, rugalmasság, gyorsaság) megmaradjanak. Már vannak karakterfelismerő plazmaképernyők (ezek a néző korához és neméhez igazítják az üzenetet) vagy illatokat kibocsájtó citylightplakátok” – avat be az újdonságokba Hantosi Bálint, aki szerint egyre inkább terjed az a gyakorlat, hogy közterületen is médiamixet alkalmaznak a vásárlók.

A Jövő: támadás az összes érzékszerv ellen.